Noc múzeí a galérií 2023 v SNM - Archeologickom múzeu

13. 5. 2023, 10:00 - 23:00

Noc múzeí a galérií 2023 v SNM - Archeologickom múzeu

Program Noci múzeí a galérií 2023 v SNM - Archeologickom múzeu

10.00 – 15.30
Tvorivé dielne pre rodiny s deťmi – téma: Egyptské mená, výroba medailónu s hieroglyfickým menom v kartuši (nádvorie SNM - AM)

10.00 – 16.00
Predaj archeologických suvenírov, kópie známych archeologických nálezov zo Slovenska v podobe šperkov a pamätných predmetov, výrobca František Engel (nádvorie SNM - AM)

10.00 – 16.00
Hra na archeológov v archeologickom pieskovisku (nádvorie SNM - AM)

10.00 – 15.30
Hra na rímskych legionárov a stredovekých rytierov (nádvorie SNM - AM)

10.15
Sprevádzanie egyptskej výstavy pre rodiny s deťmi,  Zvláštne tváre Egypta - (prízemie SNM - AM)

10.00 – 11.30
Burza archeologickej literatúry (prízemie SNM - AM)

11.00
Ukážky šermiarskej skupiny Svjatogor (nádvorie SNM - AM)

13.00
Ukážky šermiarskej skupiny Svjatogor (nádvorie SNM - AM)

15.00
Ukážky šermiarskej skupiny Svjatogor (nádvorie SNM - AM)

16.00
Prednáška Róbert Môc – „K rekonštrukcii stredovekého meča z Gajár“, významný výrobca replík historických mečov dobovými technikami predstaví spôsob práce, zistenia a postupy (pivnica SNM - AM)

17.00
Prednáška Anna Bajanová – „Zaujímavosti o predmetoch Egyptskej zbierky“, spoluautorka egyptských výstav v múzeu priblíži zaujímavosti o niektorých vybraných predmetoch (pivnica SNM - AM)