Zaujímavosti starých zbierok

od 1. 6. 2022 do 1. 5. 2024

Zaujímavosti starých zbierok

Predstavujeme jedinečné kúsky z historickej zbierky Emanuela Marcela, patriace do obdobia starovekého Egypta, Antiky ale aj praveku. Ďalším veľmi zaujímavým predmetom je aj červenofigurová amfora gréckeho pôvodu z neznámej zbierky.