O múzeu

Poslanie 

V rodnom dome Dr. Vladimíra Clementisa v Tisovci sa nachádza vysunutá expozícia SNM – Historického múzea, ktorá približuje život a dielo tohto významného muža.

História

Vladimír Clementis bol slovenský politik, právnik a spisovateľ, čelný predstaviteľ tzv. davistov – ľavicovo orientovaných intelektuálov združených okolo časopisu DAV. Narodil sa 20. 9. 1902 v Tisovci v rodine učiteľa na slovenskom evanjelickom gymnáziu v Tisovci.