Aktuálne Covid opatrenia

10. 9. 2021

Aktuálne Covid opatrenia

Povolené sú výlučne individuálne prehliadky v maximálnej kapacite 1 návštevník na 15 m2 plochy prevádzky v režime OP.

Milí návštevníci.

Z dôvodu prevencie šírenia koronavírusu platia v expozíciách múzea zvýšené bezpečnostné a hygienické opatrenia až do odvolania. Podľa aktuálneho Covid automatu je okres Veľký Krtíš od pondelka 8. 11. 2021 v 3. stupni ohrozenia. Na základe aktuálnej VYHLÁŠKY 259/2021 V.v. SR vydanou RÚVZ, ktorá nadobudla účinnosť 18. 11. 2021 umožňuje SNM-MBKH, hrad Modrý Kameň vstup do objektu iba osobám v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19.

Za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „režim OP") sa na účely tejto vyhlášky považuje:

a) osoba kompletne očkovaná,

b) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Za kompletne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:

a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo

b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo

c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo

d) osoba do 2 rokov veku, alebo

e) osoba od 2 rokov do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu

Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom očkovacom mieste, vydaného do 15. novembra.2021.

Pred vstupom si pripravte príslušné potvrdenie.

V prípade záujmu o prehliadku, zvoňte a počkajte na príchod zamestnanca múzea. Z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie je múzeum otvorené počas pracovných dní v režime OP. Počas víkendov bude múzeum zatvorené až do odvolania.

Prehliadka múzea počas pracovných dní:

• od 9:00 do 15:00 hod.

• posledný vstup do expozícií od 14:00 hod.

• individuálne prehliadky – 1 osoba na 15 m2

Vstupné do expozícií s lektorom:

• dospelý – 6,00 €

• dieťa od 3 – 15 rokov, študent a senior – 3,00 €

• dieťa do troch rokov, ZŤP – 0 €

Vyhliadka z hradnej bašty samostatne:

• dospelý – 0,40 €

• dieťa od 3 – 15 rokov, študent a senior - 0,20 €

Pri vstupe do objektu je potrebné dodržať nasledovné pokyny:

• povinná dezinfekcia rúk

• vstup do objektu len s prekrytím dýchacích ciest - respirátor

• odstup návštevníkov 2 m

• dodržiavať pokyny zamestnancov múzea