Anton Duša († 6.7.2016)

od 7. 7. 2016, 14:55 do 13. 7. 2016, 14:55

Anton Duša († 6.7.2016)

Životopis

Anton Duša sa narodil 18. júna 1933 v Banskej Bystrici.V roku 1951 absolvoval štúdium na Priemyselnej škole strojníckej v Banskej Bystrici. Od roku 1951 pôsobil v Banskej Bystrici ako propagačný výtvarník, 1980-1983 technológ a vedúci výroby Bábkového divadla v Košiciach, od 1983 v Krajskom bábkovom divadle v Banskej Bystrici. Súčasne spolupracoval s ochotníckym Divadelným súborom A. Sládkoviča, pre ktorý navrhol viacero scénických výprav. V profesionálnych bábkových divadlách bol organizátorom výroby scénografie a technológie riešenia prototypu pohybového mechanizmu bábok, pri realizácii scény uprednostňoval účelovosť, mobilnosť a skladnosť. Od roku 1970 spolupracoval s ČST Bratislava a Košice pri realizácii televíznych bábkových inscenácií a večerníčkov (bábky a rekvizity). Je autorom najznámejšej televíznej bábky - Drobčeka z Matelka.