Prednáška a krst knihy Pavla Dvořáka

23. 11. 2018, 16:30 - 19:00

Prednáška a krst knihy Pavla Dvořáka


Srdečne Vás pozývame na prednášku PhDr. Pavla Dvořáka o histórii rodu Balašovcov, spojenú s krstom jeho novej knihy „Posledný Turek". Podujatie sa uskutoční v piatok 23. novembra 2018 od 16.30 hod. sa v Slovenskom národnom múzeu-Múzeu bábkarskych kultúr a hračiek na hrade Modrý Kameň, v barokovej sále hradu Modrý Kameň. Vstup na podujatie je voľný.


Autor publikácie Dr. Pavel Dvořák sa vo svojej 9.knihe v rámci edície Stopy dávnej minulosti venuje udalostiam spojeným s posledným dejstvom osmanských výbojov na území horného Uhorska - dnešného Slovenska na hradoch, v kúriách, kláštoroch a iných monumentálnych miestach v spojení s osobnosťami šľachtických rodov a ich účasťou v protitureckom odboji. Historická pieseň neznámeho autora zo 16. storočia „Historická píseň o Modrém Kameni, Divíne a Zvolene" je cenným literárnym prameňom informácii na toto obdobie a práve jej, ako aj hrdinom tureckých vojen z rodu Balašovcov - vlastníkovi hradu Modrý Kameň - Jánovi a Valentínovi Balašovcom je venovaný priestor v publikácii a jej prezentácii. Publikácia, ktorá k téme poskytuje aj bohatý obrazový a dokumentačný materiál, bude na podujatí k dispozícii poslucháčom. Po prednáške sa bude konať beseda s autorom. 

Na prezentáciu a prednášku Dr. Pavla Dvořáka Vás srdečne pozývame a tešíme sa na Vašu účasť! 

Udalosť na fb