Slávnostné otvorenie sezóny 2018

1. 5. 2018, 11:00 - 17:00

Slávnostné otvorenie sezóny 2018

Srdečne vás pozývame na slávnostné otvorenie sezóny 2018 na Hrade Modrý Kameň. O 11:00 hod. vernisáž otvorí novú výstavu s názvom "Tichý spovedník", ktorá je venovaná Sv. Jánovi Nepomuckému. Plastiky a obrazy zo zbierok SNM - Múzea Bojnice budú počas celej sezóny inštalované v hradnej Kaplnke sv. Anny. Zároveň sprstupníme novú inštaláciu súsošia Ukrižovania a obrazov Krížovej cesty z modrokamenskej Kalvárie. Program obohatí Spevácky zbor Nádej pri ev. cirkvi a.v. vo Veľkom Krtíši. Druhou časťou programu bude sprístupnenie interaktívnej výstavy Legohranie, ktorá predstaví túto svetoznámu stavebnicu. Viac informácií o výstave nájdete tu.