Tichý spovedník - Sv. Ján Nepomucký

od 1. 5. 2018 do 31. 10. 2018

Tichý spovedník - Sv. Ján Nepomucký


Kaplnka sv. Anny na Hrade Modrý Kameň počas celej sezóny 2018 hostí unikátne umelecké diela viažúce sa k Sv. Jánovi Nepomuckému. Obrazy a plastiky z 18. - 19. storočia pochádzajú zo zbierok Slovenského národného múzea-Múzea Bojnice.

Súčasťou výstavy je aj inštalácia súsošia Ukrižovania a obrazov Krížovej cesty z modrokamenskej kalvárie z polovice 18. storočia v sakristii kaplnky. 

Výstava na Hrade Modrý Kameň potrvá do 31. októbra 2018.  

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt