Zbierkový fond múzea

Charakter, početnosť a hodnota zbierok špecializovaných expozícií všetkých objektov SNM – Múzea Betliar súvisí s aktívnym životným štýlom, zberateľskými a podnikateľskými aktivitami, širokým spektrom záujmov, vysokou spoločenskou prestížou, patričným univerzitným vzdelaním a finančným zabezpečením viacerých príslušníkov rodu Andrássyovcov. 

Zloženie zbierkového fondu na hrade Krásna Hôrka ovplyvnili predovšetkým príslušníci krásnohorskej vetvy Andrássyovcov, menovite Juraj IV. Andrássy založením súkromného rodového múzea so zbierkou chladných a strelných zbraní a Dionýz Andrássy svojím umeleckým nadšením a zriadením Pietneho múzea grófky Františky Andrássyovej. V kaštieli Betliar zohrala pri zhromažďovaní zbierok rozhodujúcu úlohu najmä betliarska vetva rodu. Aktivity osvietenca a milovníka literatúry a umenia Leopolda Andrássyho v 18. storočí, cestovateľská vášeň, vedecké (historické a archeologické) výskumy a umelecké sklony Emanuela Andrássyho v 19. storočí spoločne so všeobecnou záľubou príslušníkov rodu v poľovníctve výrazne dopomohli k vzniku početne, materiálovo i tematicky obsiahleho zbierkového fondu. V zbierkovom fonde SNM – Múzea Betliar sa tak popri nábytku, textíliách a interiérových doplnkoch nachádzajú aj umelecké zbierky obrazov, hodín, porcelánu, striebra, šperkov, radov, vyznamenaní, skla, kameniny, zbraní, tlačí, rukopisov, množstvo predmetov dennej spotreby, korešpondencia, fotoalbumy, zbierky poľovníckych trofejí, cudzokrajných rarít aj archeologických vykopávok.