RYTIERSKE DNI 2011

od 22. 9. 2011, 09:00 do 25. 9. 2011, 17:00

RYTIERSKE DNI 2011

22. 9. - 25. 9. 2011

Rytierske dni sú výchovno-vzdelávacie a zábavné podujatie zamerané predovšetkým na deti a organizované školské skupiny. Námet vychádza z dejín bojnického zámku a prostred- níctvom širšie koncipovaných príbehov sa snaží oživiť postavy rytierov z minulosti a ich výchovu ku kladným životným hodnotám a stavovským cnostiam.