Večerné prehliadky zámku

od 1. 9. 2018, 17:00 do 23. 12. 2018, 17:00

Večerné prehliadky zámku


Zažite netradičnú večernú prehliadku zámku s lektorom v dobovom kostýme a výkladom o histórii zámku. Prehliadka prebieha občas iba pri svetle sviečky a je obohatená o staré zámocké legendy, povesti a prekvapenie v Zlatej sále. 

Trvanie prehliadky – 75 minút. 
Minimálny počet návštevníkov v objednanej skupine je 15 osôb. 
Návštevu je potrebné ohlásiť minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným termínom. 
Cenový výmer: 1 osoba 9 €
Objednávky adresujte na: rezervacie@bojnicecastle.sk