Zbierkový fond múzea

V roku 1996 vzniká na pôde Slovenského národného múzea – Historického múzea Dokumentačné centrum chorvátskej kultúry ako pracovisko zamerané na mapovanie histórie a kultúry chorvátskej národnostnej menšiny na Slovensku. Zriadením odborného pracoviska sa otvorili nové možnosti pre systematický a komplexný výskum chorvátskeho etnika na Slovensku. Osobitný prínos mala jeho zbierkotvorná činnosť. 

Pri vytváraní zbierkového fondu múzejných predmetov boli získané aj dovtedy neznáme, veľmi cenné doklady. Zbieranie nových predmetov múzejnej hodnoty pokračovalo aj po vzniku SNM – Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku v roku 2006. 

V súčasnosti obsahuje zbierkový fond múzea 2291 kusov zbierkových predmetov z archeológie, histórie a etnografie, najmä z lokalít: Jarovce, Čunovo, Devínska Nová Ves, Chorvátsky Grob, Mokrý Háj, Šenkvice, Dúbravka, Svätý Jur, Lamač.