Informácie pre návštevníkov

Deutscher TextSlowakischer Text

Covid režim

Vstup bez obmedzení. 

Prístup do objektu múzea pre osoby ZŤP  

Do expozícií múzea je bezbariérový prístup.

Návštevníkom ponúkame
  • predaj publikácii k dejinám a kultúre karpatských Nemcov
  • lektorský výklad (nutné objednať vopred)