Sídlo a ďalšie objekty múzea
SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov – Dom Karpatskonemeckého spolku v Nitrianskom Pravne 

Sídlo múzea:
Dom stretávania Karpatskonemeckého spolku
Nám. SNP 159
972 13 Nitrianske Pravno
SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov

Sídlo múzea: 
SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Žižkova ul. 14
P. O. Box 13
810 06 Bratislava 16 
SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov – Dom Karpatskonemeckého spolku v Handlovej

Sídlo múzea:
Dom stretávania karpatských Nemcov
Poštová 350
972 51 Handlová