Slávnosť hliny 2022

od 9. 9. 2022, 09:00 do 11. 9. 2022, 18:00

Slávnosť hliny 2022

SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, Modranská beseda, mesto Modra, Slovenská ľudová majolika a modranskí keramikári vás pozývajú na podujatie Slávnosť hliny. Keramická Modra 2022. Slávnosť Hliny – Keramická Modra je  keramický festival, ktorý sa koná v Modre od roku 2009 priamo v historickej ulici spätej s hrnčiarskym a džbankárskym remeslom. 

Cieľom Slávnosti hliny je oslava hrnčiarskeho a džbankárskeho remesla a jeho tvorcov.  Organizátori sa snažia podujatím osloviť odbornú aj širokú verejnosť,  tak je koncipovaný aj celý program festivalu. Odborná časť podujatia je venovaná múzejníkom, výtvarníkom a výrobcom keramiky, zahŕňa v sebe odborný seminár a keramické výstavy. Počas 13. ročníkov navštívili seminár viacerí odborníci z oblasti etnológie, histórie a múzejníctva zo Slovenska, Čiech, Rakúska a Maďarska. Spoločne sa venovali  viacerým témam, akými boli habánska keramika, hrnčiarska  a kachliarska výroba, keramický dekór používaný v lokalite strednej Európy, alebo tohto ročná téma venovaná keramike a porcelánu. 

Druhá časť, určená širokej verejnosti pozostáva z keramického jarmoku a viacerých zábavných aktivít, medzi ktoré patrí hrnčiarsky bál realizovaný v exteriéri ulice, bohatý hudobný program, tvorivé keramické dielne, keramické hry pre deti a dospelých a množstvo špecifických kulinárskych špecialít. Vyvrcholením  slávnosti je štylizovaný hrnčiarsky sprievod realizovaný  podľa dochovaných prameňov a poďakovanie svätému Floriánovi, patrónovi modranských hrnčiarov. V podujatí sa uplatňujú viaceré každoročné princípy. Jedným z nich je nosná téma slávnosti, ktorá v danom roku sprevádza celé oslavy, tá je obsahom seminárov, výstav i zábavnej časti podujatia. 

Slávnosť hliny je svojim obsahom a zameraním jedinečným podujatím svojho druhu na Slovensku. Tento rok je podujatie spojené s tradičnými oberačkovými slávnosťami.

Pozvánka

Program

Mapa

Súčasťou podujatia je aj odborný keramický seminár.