Vstupné

Cenník vstupného
Múzeum slovenskej keramickej plastiky
Riadne vstupné 3,00 €
Zľavnené vstupné (žiaci, študenti, dôchodcovia, pedagogický dozor, držitelia kariet ISIC, ITIC, Euro 26) 2,00 €
 
Galéria I. Bizmayera
Riadne vstupné  3,00 €
Zľavnené vstupné 2,00 €
 
Galéria I. Bizmayera + Múzeum slovenskej keramickej plastiky spoločne
Rodinné vstupné do oboch keramických expozícií (2 dospelí, 2 deti) 12,00 €
Deti do 6 rokov, držitelia preukazov ICOM a UNESCO, zamestnanci múzeí a galérií v SR a ČR, novinári, držitelia preukazov ZŤP, prvá streda v mesiaci zdarma
 
Lektorský výklad (za celú skupinu) 5,00 €
Poplatok za sprievod v nemeckom alebo anglickom jazyku (potrebné objednať aspoň dva týždne vopred) 15,00 €
Poplatok za vstup mimo otváracích hodín (potrebné objednať vopred)  20,00 €