Kontakty

Sídlo 

SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre – Múzeum slovenskej keramickej plastiky
Kukučínova 15
900 01 Modra

Kontakt 

tel.: 033/2433050; +421 33 647 27 65; +421 905 719 273
e-mail: mls@snm.sk, katarina.hyllova@snm.sk 

Vedenie 

PhDr. Viera Jančovičová
riaditeľka

sídlo:     Štúrova 84,
              900 01 Modra
e-mail:   viera.jancovicova@snm.sk 

tel.:       +421 33 24 54 103

PhDr. Beáta Mihalkovičová
zástupkyňa

sídlo:     Štúrova 84,
              900 01 Modra
e-mail:   beata.mihalkovicova@snm.sk 
tel.:       +421 33 24 54 102 

Kontakty na zamestnancov múzea
Ďalšie objekty múzea