Spomienkové stretnutie pri hroboch horárov Jána Veštíka a jeho syna

2. 11. 2022, 14:00 - 15:00

Spomienkové stretnutie pri hroboch horárov Jána Veštíka a jeho syna

Z iniciatívy štátneho podniku Lesy SR sa na sviatok Pamiatky zosnulých, dňa 2. 11. 2022 o 14.00 h, uskutoční na cintoríne v Modre spomienkové stretnutie pri hroboch mestských horárov Jána Veštíka a jeho syna. 

Dejiny si ich zapamätali ako tých, čo pomáhali uniknúť Ľudovítovi Štúrovi, keď naň bol v revolučnom roku 1848 vydaný zatykač. Osobnosť Ľudovíta Štúra patrí v panteóne našich národných buditeľov k tým najvýraznejším. Tento rok si pripomíname 175. výročie jeho zvolenia za poslanca uhorského snemu. Stal sa ním vďaka mestu Zvolen, ktoré mu tým umožnilo o. i. presadzovať jeho národno-politický program. 

Rodina Jána Veštíka (1795 – 1851, v dobových materiáloch Joannes Wesscsík) mala pevné slovenské povedomie, patrila k podporovateľom Ľudovíta Štúra. Ako vyplýva z dostupných historických prameňov previedol syn chorého Jána Veštíka (1822 – 1859, v dobových materiáloch Joannes, na náhrobnom kameni Johannes Westsik) v máji 1848 Ľudovíta Štúra cez Malé Karpaty na Záhorie a tým ho zachránil pred zatknutím. Ide o jeden z mnohých príkladov, kedy lesníci využili svoje hlboké znalosti hôr a terénu pre dobro nás všetkých. 

Všetky spolupracujúce organizácie sa podieľali na obnovení hrobu J. Veštíka a úprave hrobu jeho syna.  Oba hroby spoločne navštívime 2. novembra t. r., aby sme si pripomenuli slávne meruôsme roky 19. storočia, pozoruhodné skutky veľkých i zdanlivo malých účastníkov vtedajšieho národnopolitického zápasu a vzdali im úctu. 

Pozvánka (PDF, 3,5 MB)