Alexander Walter

od 12. 8. 2022 do 30. 9. 2022

Alexander Walter

Akademický sochár Alexander Walter sa narodil 25. 6. 1941 v Modre. Vyučil sa v Slovenskejľudovej majolike (1957).Ďalšie štúdium: 1957 – 1961 Střední průmyslová školakeramická Bechyně, 1964 – 1970 Vysokáškola výtvarných umení Bratislava, odd.figurálneho sochárstva u prof. J. Kostku. S rodinou žije v juhomoravskommeste Znojmo, v údolí rieky Dyjepod Znojemským hradom. Venuje sasochárstvu a keramike, medailérstvu, maľbe, kresbe, počítačovej grafike. Tvorí diela komorné i monumentálne. Od roku1971 sa zúčastňoval na kolektívnych výstavách doma i v zahraničí.

Individuálne expozície 

Znojmo 1982, 2001, 2015, 2021
Modra 1983
Šumperk 1989,
Nové Zámky 1989
Viedeň 1993
Bechyně 2015 

Kurátor výstavy

PhDr. Bohumír Bachratý, CSc.

Grafická úprava pozvánky a katalógu výstavy

Rado Ondruš

Fotografie

akad. soch. A. Walter

Tlač

Ekoelektrik, s.r.o.

Kultúrny program vernisáže

Mgr. art. Peter Tarkay

Otváracie hodiny múzea 

Múzeum Ľudovíta Štúra
Otvorené podľa sezóny. 
Všetky hodiny 

Múzeum slovenskej keramickej plastiky
Otvorené podľa sezóny. 
Všetky hodiny 

Vstupné do múzea 

Múzeum Ľudovíta Štúra
Základné vstupné 3 €
Všetko vstupné

Múzeum slovenskej keramickej plastiky
Základné vstupné 3 €
Všetko vstupné

Kontakt 

Múzeum Ľudovíta Štúra 
tel.: +421 33 647 27 65; +421 905 719 273 
e-mail: mls@snm.sk; katarina.hyllova@snm.sk  

Múzeum slovenskej keramickej plastiky
tel.: 033/2433050; +421 33 647 27 65; +421 905 719 273
e-mail: mls@snm.sk, katarina.hyllova@snm.sk 

Informácie pre návštevníkov

Vstup bez obmedzení.
Všetky informácie