Alexander Walter

od 12. 8. 2022 do 30. 9. 2022

Alexander Walter

Akademický sochár Alexander Walter sa narodil 25. 6. 1941 v Modre. Vyučil sa v Slovenskejľudovej majolike (1957).Ďalšie štúdium: 1957 – 1961 Střední průmyslová školakeramická Bechyně, 1964 – 1970 Vysokáškola výtvarných umení Bratislava, odd.figurálneho sochárstva u prof. J. Kostku. S rodinou žije v juhomoravskommeste Znojmo, v údolí rieky Dyjepod Znojemským hradom. Venuje sasochárstvu a keramike, medailérstvu, maľbe, kresbe, počítačovej grafike. Tvorí diela komorné i monumentálne. Od roku1971 sa zúčastňoval na kolektívnych výstavách doma i v zahraničí.

Individuálne expozície 

Znojmo 1982, 2001, 2015, 2021
Modra 1983
Šumperk 1989,
Nové Zámky 1989
Viedeň 1993
Bechyně 2015 

Kurátor výstavy

PhDr. Bohumír Bachratý, CSc.

Grafická úprava pozvánky a katalógu výstavy

Rado Ondruš

Fotografie

akad. soch. A. Walter

Tlač

Ekoelektrik, s.r.o.

Kultúrny program vernisáže

Mgr. art. Peter Tarkay