Ženy v národno-emancipačnom hnutí 19. storočia a štúrovci

od 19. 1. 2023 do 31. 3. 2023

Ženy v národno-emancipačnom hnutí 19. storočia a štúrovci

Panelová výstava s bohatým textom je doplnená o dvoj a trojrozmerné autentické historické predmety.  Približuje vzťahy Ľudovíta Štúra k ženám - aj členkám rodiny (matka Anna Štúrová, rod. Michalcová, sestra Karolína),  platonickým láskam a priateľkám. Výstava rozvíja tiež tému žien v česko – slovenskom kontexte, (láska Ľudovíta Štúra - Mária Pospíšilová, priateľstvo s Boženou Nemcovou, Bohuslavou Rajskou a i.)  s ohľadom na česko – slovenské vzťahy 19. storočia. Predstavuje manželky a dcéry blízkych priateľov Ľ. Štúra: Aničku Jurkovičovú, Ľudmilu Hurbanovú-Fejovú, či Marínu Hodžovú. Výstava je situovaná vo výstavných priestoroch SNM-Múzea Ľudovíta Štúra v Modre.