Múzeum slovenskej keramickej plastiky

Múzeum slovenskej keramickej plastiky


Múzeum slovenskej keramickej plastiky v Modre predstavuje trvalý priestor na prezentáciu jedinečnej remeselnej tradície Slovenska. Nachádza sa v malebnom uzatvorenom zákutí v tesnej blízkosti hradieb mestského opevnenia zo 17. storočia a dvorovou častou je spojený so severnou baštou, v ktorej je umiestnená Galéria Ignáca Bizmayera. Múzeum bolo vybudované vďaka prostriedkom EÚ v rámci slovensko-rakúskeho projektu TRA-KER. Úvodná výstava niesla názov Keramické dedičstvo - západoslovenská fajansa z Rakúskeho národopisného múzea, výstupom projektu bola výstava S citom v rukách - súčasní hrnčiari v Burgenlande a Bratislavskom kraji, ktorá trvala do 31. 12. 2013.

Stála expozícia Z dejín modranskej keramiky bola otvorená 20. mája 2017. Zachytáva tradičné mestské remeslo od obdobia prvých písomných prameňov. Všíma si keramické tradície, život v hrnčiarskom cechu a výrobky, ktoré v dielňach vyrábali hrnčiari a džbankári. Okrem hrnčiarstva a džbankárstva vznikala popri tradičnom keramickom sortimente aj bohatá figurálna tvorba, ktorá je v expozícii prezentovaná samostatne.