140 rokov - Slovenská ľudová majolika

od 7. 9. 2023 do 31. 10. 2023

140 rokov - Slovenská ľudová majolika

Proces výroby modranskej keramiky siaha do dávnoveku, sledovať ho možno prostredníctvom archeologických vykopávok a archívnych prameňov. Prvé písomné doklady siahajú do roku 1636, do obdobia, kedy fungoval v Modre prosperujúci hrnčiarsky cech. Je zaujímavé sledovať proces transformácie keramickej výroby z hrnčiarskeho riadu na riad džbankársky. Modranské dielne patrili k najväčším výrobcom hrnčiarskeho riadu v Uhorsku. Domácnosti  využívali charakteristické hlinené riady, hrnce, misy, tégle, koláčové formy, nočníky a pece modranskej proveniencie. Až do polovice 19. storočia možno vravieť o Modre ako zásobárni úžitkového – hrnčiarskeho riadu.

Výroba maľovaného – džbankárskeho riadu je spätá až so založením Keramického učilišťa v Modre /1883/, prvým správcom dielne Jozefom Mičkom a s príchodom džbankárov zo západného Slovenska a Moravy. Tu sa začína 140. ročný príbeh modranskej keramickej dielne. Učilište, ktoré malo vychovávať nových adeptov keramického remesla, pod vedením správcu školy, neskôr, podniku, Jozefa Mičku rozbehlo po rozpade cechov /1872/ naplno upadajúcu výrobu. Charakteristický džbankársky riad maľovaný na bielom podklade si razil cestu pomaly, ale zato priamočiaro. Prvé maľované riady vznikali po vzore dechtických mís s výraznou modrou maľovkou s tyrkysovými a žltými detailmi. Po vzore bolerázkej a dechtickej ornamentiky sa na riad dostal dekór s plnou opakujúcou sa rastlinnou a kvetinovou výzdobou vo viacerých pásoch nad sebou.

Po smrti Jozefa Mičku prevzala dielňu v roku 1911 Účastinná spoločnosť Karol Žák a spol., neskôr nesúca názov Slovenská keramika Modra. V čele spoločnosti stála kultúrna a spoločenská elita zo Slovenska i Moravy. Smerovanie dielne udával Samuel Zoch, Vladimír Jurkovič a Dušan Jurkovič. Vďaka poslednému menovanému získal podnik podporu renomovaných česko – slovenských  výtvarníkov, vďaka ktorým výrobky z modranskej dielne získali väčšiu pozornosť na zahraničných trhoch. Modranské keramické výrobky boli v medzivojnovom období obľúbenými suvenírmi a oficiálnymi darmi pre vysokopostavených a štátnych predstaviteľov. Úspechy dielne sa odrazili aj v podobe viacerých medzinárodných ocenení. 

Transformačný proces po roku 1989 bol pre Slovenskú ľudovú majoliku ťažký, napriek tomu v roku 2017 s novým vedením naštartovala úspešný ozdravovací proces, ktorý vyvrcholil zápisom modranskej majoliky do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Na výstave sú vystavené zbierky SNM – Múzea Ľudovíta Štúra v Modre a zo Slovenskej ľudovej majoliky v Modre.

Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 7. 9. 2023 o 17:00 h. v Múzeu slovenskej keramickej plastiky v Modre

Trvanie výstavy: do 31. 10. 2023

plagat majolika