Nočné svetlo

od 14. 10. 2022 do 2. 2. 2023

Nočné svetlo

Autorská výstava s názvom  Nočné svetlo prezentuje diela Davita Armenca, ktoré vznikali v neistých a turbulentných časoch, začínajúc od Covidu, vrcholiac vojnou na Ukrajine. Napriek tomu výstava nesie v sebe  pozitívny impulz, manifestuje lásku, empatiu a zrodenie, čím privoláva metaforické svetlo, ktoré je v noci nanajvýš vzácne. 

Autobiografia

Davit Armenc 1988, Gavar, Arménsko.
2010 – 2012 DDŠ na VŠVU Bratislava (dvojročné doplnkové štúdium, odbor Maľba)
2004 – 2010  Yerevan state academy of fine arts (odbor Výtvarné umenie)

Keďže pochádzam z Arménska, bola to moja prvá skúsenosť z pobytu v zahraničí. Predtým som dokončil magisterské štúdium, študoval som odbor maľba na Akadémii umení v Jerevane. Do Modry som sa prišiel pozrieť za spolužiačkou z VŠVU, v súčasnosti už manželkou. Počas štúdia som sa šperkárstvu venoval len okrajovo, ako hobby. Nakoľko je v Arménsku šperkárstvo tradičným remeslom, mal som príležitosť nahliadnuť do šperkárskeho ateliéru u strýkovho kamaráta šperkára. A bol som očarený... 

Po ukončení štúdia na VŠVU som sa zameral na výrobu šperkov. Veľa som experimentoval. Myslím si, že tento prístup mi časom pomohol vytvoriť si vlastný rukopis a spôsob vyjadrenia skrz šperkárske remeslo a umenie. Na výrobu používam ušľachtilé kovy a iné prírodné minerály (napr. drevo, smalt). Ide prevažne o ručnú prácu. Mojou snahou je čo najmenej zaťažiť  životné prostredie a tomu prispôsobujem aj spôsob mojej výroby. 

V súčasnosti ponúkam niekoľko kategórií šperkov. Sú to predovšetkým umelecké šperky v jedom exemplári, ktoré vznikajú z vlastných inšpirácií. Často sa stávajú súčasťou kolekcie ľudí, ktorí obľubujú moju tvorbu.

Okrem toho si u mňa zákazníci často objednávajú snubné a zásnubné prstene s autorským dizajnom. Vyrábam aj menšie série  šperkov, ktoré priebežne obmieňam a dopĺňam. Tvorím šperky na objednávku, na rôzne príležitosti (krst, narodenie dieťaťa, maturita, a pod.). Šperky sú veľmi osobné, lemujú okraj materiálneho a duševného sveta človeka, prezentujú  vkus nositeľa, ale zároveň obohacujú a utvárajú jeho duševný svet. S obľúbenými šperkami sa človek cíti lepšie, sebaistejšie a radostnejšie. Aj na to slúži moja práca. 

Ľudia ľahšie získavajú vzťah k šperkom, keď spoznajú zákulisie šperkárstva, získavajú vedomosť o tom kto a ako ich tvorí, s akým odkazom. Preto je môj ateliér  prístupný pre verejnosť. Okrem toho z času na čas usporadúvam výstavy, prezentácie, stretnutia, workshopy, kurzy pre nadšencov šperkárstva. Som veľmi vďačný ľuďom, ktorí ma podporujú a zároveň som rád, že môžem priniesť svoj skromný vklad v tomto úžasnom odvetví remesla a umenia. 

Plagát (PDF, 13,4 MB)