Farby prírody

od 16. 2. 2023 do 4. 6. 2023

Farby prírody

Slovenské národné múzeum – Múzeum Slovenských národných rád v Myjave v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici pozýva na mennú prírodovednú výstavu Farby prírody, ktorá potrvá od 16. februára do 4. júna 2023.

Cieľom výstavy je poukázať na fyzikálne a chemické procesy v prírode, prostredníctvom ktorých vzniká celá škála farieb, ale aj objasniť, ako tieto farby vníma človek a živočíchy. Nočné videnie alebo termovidenie niektorých druhov sa fylogeneticky zdokonalilo tak, že ho dokonale vedia využiť na lov aj obranu. Preto okrem zooptiky bude výstava zameraná aj na obranný mechanizmus živočíchov pri ich prežití a pri love koristi. Na výstave budú prezentované predmety z anorganického, botanického a zoologického zbierkového fondu SSM v ich farebnej pestrosti. Súčasťou výstavy budú interaktívne prvky. Výstava je zapožičaná so Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Jej kurátorkami sú  RNDr. Jaroslava Bobáková a Ing. Renáta Kapustová. Na výstave ďalej autorsky spolupracovali Mgr. Lenka Hrašková a Mgr. Csaba Tóth, PhD.

Výstavu finančne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, BBSK, partnerom výstavy je Fakulta prírodných vied, Katedra fyziky UMB Banská Bystrica.Výstava reprezentuje výlučne názor autora a fond nezodpovedá za obsah výstavy.