Kontakty

Sídlo 

SNM – Múzeum Slovenských národných rád  
Štúrova 2  
907 01 Myjava

Kontakt 

tel.: +421 34 245 11 01; +421 34 245 11 02
e-mail: muzeumsnr@snm.sk
web: www.snm.sk/msnr 

Mgr. Alena Petráková 

riaditeľka 

sídlo: Štúrova ul. 2, 907 01 Myjava 
e-mail: alena.petrakova@snm.sk
telefón: +421 34 245 1101 

Kontakty na zamestnancov múzea 
Ďalšie objekty múzea