Metamorfózy slovenskej a českej ženy v modernej histórii

od 11. 1. 2024 do 30. 4. 2024

Metamorfózy slovenskej a českej ženy v modernej histórii

Výstava prezentuje niektoré slovenské a české ženy, ktoré sa rozhodli presadzovať myšlienky ženskej emancipácie a rovnosti tým, že pomáhali vzdelávať ženy a uvádzať nové myšlienky do života spoločnosti. Proces premeny nebol vždy jednoduchý a trval dlho. Táto výstava vzdáva hold mnohým skvelým a odvážnym slovenským a českým ženám.

V druhej polovici 19. storočia bola väčšina slovenských a českých žien v domácnosti a plnila  úlohu matky a ochrankyne rodinného tepla. Ženy rodili, vyšívali, pracovali na poli, varili a piekli, starali sa o deti a čistotu domova. Boli ženami v domácnosti s nižším vzdelaním, úplne závislé od svojho manžela. Vyššie ambície, ktoré presahovali ich tradičnú úlohu, boli v spoločnosti považované za škodlivé. Mnohé ženy však túžili po zmene ich postavenia v spoločnosti.

Autorom výstavy je Prof. MUDr. Peter Ondruš, CSc. (Faculty of Medicine, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada) v odbornej spolupráci s Mgr. Sylviou Hrdlovičovou (Slovenské národné múzeum-Múzeum Ľudovíta Štúra, Modra) a PhDr. Pavlom Komorom (Slovenské národné múzeum-Historické múzeum, Bratislava).

Výstavný projekt vznikol v spolupráci so SNM – Múzeom Ľudovíta Štúra v Modre.

Výstava potrvá ešte
16 dní

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt