Online verzia výstavy ...druhý život Štefánika

Online verzia výstavy ...druhý život Štefánika

SNM – Múzeum Slovenských národných rád pripravilo online výstavu ...druhý život Štefánika. Termínom druhý život či život po živote sa zvykne označovať miesto danej historickej osobnosti v pamäti spoločnosti a jej cielené pripomínanie (prípadne zabúdanie). Ide teda o prenik reálneho životného príbehu jednotlivca, jeho zásluh a spôsobu, akým sa naň v jednotlivých dobách nazerá. Aktuálne politické okolnosti a jej ideologické východiská vplývajú na interpretáciu historických skutočností ako aj jej zrkadlenie vo verejnom v priestore – v názvoch ulíc a námestí, výskyte pamätných tabúľ a pamätníkov či v organizovaní výročných osláv. 

Navštíviť online výstavu