Sídlo a ďalšie objekty múzea

Umelecko-historická expozícia – Galéria Dezidera Millyho SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku je umiestnená v barokovom kaštieli z konca 18. storočia (ul. Partizánska). Výstavné priestory pozostávajú z deviatich miestností.

Hlavná kultúrno-historická expozícia SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku sa nachádza v rekonštruovanej pamiatkovo chránenej budove z druhej polovice 19. storočia a jej účelovej prístavbe na pešej zóne v centre mesta. 

Národopisná expozícia v prírode SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku sa nachádza nad svidníckym amfiteátrom na ploche 11 ha a je v nej umiestnených okolo 50 objektov ľudovej architektúry.

SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry – Umelecko-historická expozícia
Galéria Dezidera Millyho

Sídlo múzea:

SNM – MUK – Umelecko-historická expozícia Galéria Dezidera Millyho
Partizánska
089 01 Svidník


 SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry

Sídlo múzea:
SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry
Centrálna ul. 258,
089 01 Svidník


SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry – Národopisná expozícia v prírode (skanzen)

Sídlo múzea:

SNM – MUK – Národopisná expozícia v prírode (skanzen)
Nad svidníckym amfiteátrom
089 01 Svidník