Informácie pre návštevníkov

Covid režim

Vstup bez obmedzení. 

Návštevný poriadok SNM – MUK (PDF, 303,4 kB)

Ako sa k nám dostanete? 

Národopisná expozícia v prírode (skanzen) sa nachádza 1 km od centra mesta, 200 m od hlavnej cesty smerom na Bardejov.

Prístup do objektu pre osoby ZŤP 

Areál Národopisnej expozície v prírode, skanzenu, je bezbariérový. Objekty skanzenu nie sú bezbariérové. WC nie je bezbariérové. 

Múzeum ponúka
  • lektorský výklad
  • knižnično-informačné a výpožičné služby (knižnica SNM-MUK);
  • odbornú metodickú pomoc študentom a folklórnym súborom, začínajúcim autorom v oblasti literárnej a umeleckej tvorby
  • predaj propagačných materiálov a kníh
  • možnosť občerstvenia v Národopisnej expozícii v prírode v objekte furmanskej krčmy
  • rodinné a firemné oslavy v priestoroch tohto objektu
  • svadobné a iné obrady v drevenom chráme (skanzen)
    Názvy objektov v skanzene vyznačené na mape