Výstava obrazov Imra Weinera Kráľa

Výstava obrazov Imra Weinera Kráľa

SNM - Múzeum židovskej kultúry sprístupnilo časť svojej zbierky výtvarných diel významného umelca, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov surrealizmu na Slovensku Imra Weinera Kráľa. Komornú výstavu jeho obrazov, tematicky sa viažucich k mestu Bratislava, nájdete na druhom poschodí sídelnej budovy SNM - Múzea židovskej kultúry na Židovskej 17 v Bratislave.