História múzea

Synagóga v Prešove je súčasťou komplexu židovských komunálnych inštitúcií. Synagógu v Prešove má v správe Židovská náboženská obec Prešov. SNM – Múzeum židovskej kultúry v objekte inštalovalo expozíciu Judaík. 

Ortodoxná synagóga, postavená v roku 1898 stavebnou firmou Kollacsek a Wirth, je dvojpodlažná budova bez veží. Pomerne strohé neorománsko-maurské fasády skrývajú doslova poklad synagogálnej architektúry. Bohato zdobené interiéry s plne zachovaným inventárom patria k najatraktívnejším židovským pamiatkam na Slovensku. 

Prešovské židovské múzeum vzniklo v roku 1928 ako prvé svojho druhu na Slovensku. Najväčší podiel na jeho budovaní a zhromažďovaní zbierok mal predseda neologickej obce Ing. Eugen Bárkány a Dr. Teodor Austerlitz, syn slávneho prešovského rabína. Ich zásluhou sa podarilo získať asi 300 predmetov pochádzajúcich zo Slovenska, ako aj početné dary zo zahraničia. Získali aj zodpovedajúce priestory v tzv. vodnej bašte Kumšt, kde múzeum začalo pôsobiť v roku 1931. Počas vojny bola činnosť múzea zastavená a po vojne o jej obnovenie nebol záujem. Zbierky začínali chátrať, a preto E. Bárkány sprostredkoval ich uloženie v Štátnom židovskom múzeu v Prahe, kde sa nachádzali až do rozpadu Česko-Slovenska. Zbierka sa na Slovensko vrátila v apríli 1993. Už 25. novembra 1993 bola časť zbierky sprístupnená verejnosti ako Stála expozícia judaík inštalovaná v prešovskej ortodoxnej synagóge. 

Stavba sa dodnes využíva ako modlitebňa. Na ženskej galérii je inštalovaná tzv. Barkányova zbierka judaík – expozícia Múzea židovskej kultúry. Synagóga je súčasťou hodnotného komplexu židovských komunálnych inštitúcií (modlitebňa, chéder – židovská škola, rabinát, rituálny bitúnok), ktorý Ortodoxná obec budovala od osemdesiatych rokov 19. storočia v priestore za mestskými hradbami.