Armáda Márie Terézie a jej výzbroj v čase vojny o rakúske dedičstvo

26. 10. 2022, 17:00 - 18:00

Armáda Márie Terézie a jej výzbroj v čase vojny o rakúske dedičstvo

Na ďalšom zo sprievodných podujatí k výstave Pálffyovci z Červeného Kameňa a Mária Terézia privítame ako hosťa kurátora zbierok SNM – Múzea Červený Kameň Petra  Rybárika. Predstaví druhy vojsk, zbraní a vojenských hodnostárov za panovania Márie Terézie, najmä so vzťahom k zbierkam múzea a vystaveným predmetom. Zaujme nielen príbeh neslávne známeho baróna Franz von Trencka (1711 – 1749), ktorý sa podieľal na čiastkových úspechoch rakúskej armády počas vojny o rakúske dedičstvo.

Militáriá, ktoré sú súčasťou jednej z tém výstavy Pálffyovci z Červeného Kameňa a Mária Terézia, reprezentujú masívne jazdecké šable s typicky širokými čepeľami z obdobia okolo polovice 18. storočia. Čepele zdobia oslavné nápisy. Na jednej z nich, ktorá pravdepodobne patrila dôstojníkovi husárov, sú ryté ornamenty a postava Nepoškvrnenej Panny Márie – Immaculaty, spolu s heslom „Maria Mater Deipatrona Hungariae Sub Tuum Praesidium Confugio“ (Mária Matka Božia, patrónka Uhorska, pod tvoju ochranou sa utiekam). Z druhej strany má vyrytý dvojramenný kríž spolu s heslom „In Hoc Signo Vinces“ (V tomto znamení zvíťazíš) a tiež nápis v ráme „Exercituum Pellator Fortissime Esto Mecum“ (Boh vojny, najmocnejší Bellator, buď mojou silou). Ikonografický motív a glorifikujúce heslá, mali bojovníkovi priniesť šťastie v boji a víťazstvo. Na čepeli druhej šable je vyryté meno veliteľa pluku „Trenk“ a z druhej strany oslavný nápis „Vivat Teresia“, venovaný panovníčke. Spoznajte príbeh tereziánskych šablí, ako aj ďalších zbierkových predmetov na výstave k tejto zaujímavej téme. 

Výstava Pálffyovci z Červeného Kameňa a Mária Terézia v sídelnej budove SNM v Bratislave prezentuje prostredníctvom vybraných tém konkrétny výsek z dejín hradu i rodu, s ktorým je toto šľachtické sídlo späté. Téma je zasadená do širšieho historického kontextu a ilustruje previazanosť Pálffyovcov s panovníckym dvorom v období vládnutia Márie Terézie v 18. storočí, ktoré znamenalo novú éru v dejinách Habsburskej monarchie. Výstavný projekt zo zbierok SNM – Múzea Červený Kameň a SNM – Historického múzea je možné navštíviť do konca marca 2023. 

Otváracie hodiny
Podujatie začína o 17.00 h

Vstupné
Vstup voľný

Sprievodný program
Pálffyovci z Červeného Kameňa a Mária Terézia

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt