Pálffyovci z Červeného Kameňa a Mária Terézia

od 30. 11. 2021 do 19. 3. 2023

Pálffyovci z Červeného Kameňa a Mária Terézia

Vo výstavných priestoroch generálneho riaditeľstva SNM v budove Prírodovedného múzea vám prostredníctvom tematicky špecifickej výstavy predstaví svoje zameranie a zbierkový fond ďalšie zo špecializovaných múzeí SNM, SNM – Múzeum Červený Kameň. 

Výstava Slovenského národného múzea – Múzea Červený Kameň s názvom Pálffyovci z Červeného Kameňa a Mária Terézia je ďalšou z radu výstav múzeí SNM, ktoré predstavuje vo svojej sídelnej budove v Bratislave. Rovnako ako u predošlých výstav špecializovaných múzeí SNM nejde ani teraz o všeobecnú profilovú prezentáciu múzea a jeho zbierok, ale o tematicky špecifickú výstavu.

Sídlo SNM – Múzea Červený Kameň, hrad Červený Kameň, bolo od konca 16. storočia až do roku 1945 rodovým sídlom šľachtického rodu Pálffyovcov. Zbierkový fond, ktorý tu následne vznikol, tvorí široké spektrum zbierkových predmetov z oblasti histórie, umeleckého remesla a výtvarného umenia rôznorodej proveniencie a datovania. Zvolená téma prezentuje prostredníctvom zbierkových predmetov konkrétny výsek z dejín hradu i rodu, s ktorým je toto šľachtické sídlo späté. Zachované predmety sú však len zlomkami z bohatej histórie rodu. Kvôli umocneniu reprezentatívneho charakteru výstavy je téma zasadená do širšieho historického kontextu a ilustruje previazanosť Pálffyovcov s panovníckym dvorom v období vládnutia Márie Terézie.

Výstava pozostáva z viacerých tém, ktoré približujú konkrétnych členov rodu Pálffy, hrad Červený Kameň a panstvo v tomto období. V 18. storočí, ktoré znamenalo novú éru v dejinách Habsburskej monarchie, boli Pálffyovci aktívnou súčasťou politického diania. Dominanty výstavy – portréty príslušníkov vládnucej dynastie a ich súčasníkov z rodu Pálffy, dobre ilustrujú spoločenský status rodu v tomto období ale aj výsledky snahy o naklonenie uhorskej šľachty na stranu panovníckeho dvora. Po dvoch bratoch, palatínoch Mikulášovi (1657 – 1732) a Jánovi (1663 – 1751), je ústrednou postavou výstavy Mikulášov vnuk Rudolf Pálffy (1719 – 1768), ktorý pokračoval v tradícii previazania rodu s viedenským dvorom. Jeho život bol však výrazne spätý s panstvom a hradom Červený Kameň. Okrem úprav samotného objektu to dobre dokladá viacero artefaktov z jeho rozsiahlej zbierky starožitností a kuriozít, ale i fragmenty knižnice či stolovacích súprav.

Na výstave sú prezentované maľby a grafiky popredných dobových portrétnych majstrov a ich dielní (Johann Gottfried Auerbach, Rosalba Carriera, Johann Gottfried Haid, Martin van Meytens, Jakub Schmutzer), viaceré doposiaľ nevystavované predmety z kabinetu starožitností Rudolfa Pálffyho, ukážky fajansy z holíčskej cisársko-kráľovskej manufaktúry, unikátna veľkorozmerná mapa časti Malých Karpát v blízkosti Červeného Kameňa, mortuárium Márie Terézie z pozostalosti viedenského arcibiskupa Krištofa Migazziho, zakázaný spis „slovenského Sokrata" Adama Františka Kollára o vzťahu panovníckej moci k cirkvi a k šľachte z knižnice Rudolfa Pálffyho a mnohé ďalšie predmety zo zbierok SNM – Múzea Červený Kameň.