Finisáž výstavy Pálffyovci z Červeného Kameňa a Mária Terézia

19. 3. 2023, 16:00 - 17:30

Finisáž výstavy Pálffyovci z Červeného Kameňa  a Mária Terézia

Slovenské národné múzeum (SNM) pozýva na finisáž výstavy Pálffyovci z Červeného Kameňa a Mária Terézia, ktorá sa bude konať v nedeľu 19. marca 2023 o 16.00 h v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží 2 v Bratislave. S výstavou sa po viac ako roku trvania symbolicky rozlúčia autori a kurátori zbierok zo SNM – Múzea Červený Kameň. Vstup na podujatie je voľný. 

Pre „posledných návštevníkov“ výstavy si autori Ivana Janáčková, riaditeľka SNM – Múzea Červený Kameňa a kurátor zbierok Jozef Tihányi pripravili autorské sprevádzanie, kde záujemcom predstavia jednotlivé témy výstavného projektu. Zamerajú sa aj na vystavené zbierkové predmety a ich ďalší osud po návrate do múzea na hrade Červený Kameň. Niektoré z nich boli zreštaurované špeciálne pre výstavu v Bratislave a v súčasnosti sa plánuje s ich využitím v stálej expozícii SNM – Múzea Červený Kameň. 

Výstava Pálffyovci z Červeného Kameňa a Mária Terézia pozostáva z viacerých tém, ktoré približujú konkrétnych členov rodu Pálffy, hrad Červený Kameň a panstvo v tomto období.
V 18. storočí, ktoré znamenalo novú éru v dejinách Habsburskej monarchie, boli Pálffyovci aktívnou súčasťou politického diania. Dominanty výstavy – portréty príslušníkov vládnucej dynastie a ich súčasníkov z rodu Pálffy, dobre ilustrujú spoločenský status rodu v tomto období, ale aj výsledky snahy o naklonenie uhorskej šľachty na stranu panovníckeho dvora. Po dvoch bratoch, palatínoch Mikulášovi (1657 – 1732) a Jánovi (1663 – 1751), je ústrednou postavou výstavy Mikulášov vnuk Rudolf Pálffy (1719 – 1768), ktorý pokračoval v tradícii previazania rodu s viedenským dvorom. Jeho život bol však výrazne spätý s panstvom a hradom Červený Kameň. Okrem úprav samotného objektu to dokladá viacero artefaktov z jeho rozsiahlej zbierky starožitností a kuriozít, ale i fragmenty knižnice či stolovacích súprav. 

Na výstave sú prezentované maľby a grafiky popredných dobových portrétnych majstrov a ich dielní – Johann Gottfried Auerbach, Rosalba Carriera, Johann Gottfried Haid, Martin van Meytens, Jakub Schmutzer, viaceré doposiaľ nevystavované predmety z kabinetu starožitností Rudolfa Pálffyho, ukážky fajansy z holíčskej cisársko-kráľovskej manufaktúry, unikátna veľkorozmerná mapa časti Malých Karpát v blízkosti Červeného Kameňa, mortuárium Márie Terézie z pozostalosti viedenského arcibiskupa Krištofa Migazziho, zakázaný spis „slovenského Sokrata" Adama Františka Kollára o vzťahu panovníckej moci k cirkvi a k šľachte z knižnice Rudolfa Pálffyho a mnohé ďalšie predmety zo zbierok SNM – Múzea Červený Kameň.

Výstava, ktorej výtvarno-architektonické riešenie a grafický dizajn realizovala spoločnosť  VEVERKA s.r.o. - Dušan Veverka, Peter Masár, Barbora Krejčová, Dominika Szabová a Jozef Liška, je pre návštevníkov prístupná do nedele 19. marca 2023.

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt