Obloha Stredozeme – Astronómia v diele J. R. R. Tolkiena

6. 10. 2022, 17:30 - 19:00

Obloha Stredozeme – Astronómia v diele J. R. R. Tolkiena

Prednáška pre verejnosť venujúca sa astronómii v diele J. R. R. Tolkiena. Prednáša: Mgr. Patrik Čechvala, FMFI UK Bratislava. 

Prednáška sa uskutoční v Objavovni SNM – PM, vstup voľný. 

J. R. R. Tolkien vytvoril nepochybne úžasné dielo, ktoré dlhé roky fascinuje a podnecuje predstavivosť ľudí naprieč generáciami. Pri písaní svojich príbehov vytvoril mimoriadne komplexný svet s bohatou históriou, ktorý poznáme ako Stredozem. Pri čítaní Tolkienových kníh je však možné vidieť, že veľký význam v príbehoch Stredozeme zohráva aj astronómia a to čo sa odohráva na oblohe. Čitateľ môže jednoducho zistiť, že obloha Stredozeme sa nápadne podobá na reálnu oblohu, tak ako ju vidíme zo Zeme. Počas prednášky si ukážeme, že Tolkien skutočne vychádzal z reálnych astronomických úkazov a vysvetlíme si niektoré základné poznatky z astronómie, ktoré sa objavujú v Pánovi prsteňov. 

 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt