Sladké umenie: japonské cukrovinky wagaši s Klárou Poskočilovou

25. 9. 2022, 15:00 - 16:00

Sladké umenie: japonské cukrovinky wagaši s Klárou Poskočilovou

Máte radi sladké? Také, ktoré skvele chutí a je tak krásne na pohľad, až je vám niekedy ľúto sa do neho pustiť? V tom prípade by ste mali spoznať japonské wagaši. 

Wagaši je, zjednodušene povedané, tradičná japonská cukrovinka. Tento termín vznikol niekedy začiatkom obdobia Meidži (druhá polovica 19. – začiatok 20. storočia) na odlíšenie cukroviniek japonského pôvodu od tých, prichádzajúcich z Európy. Wagaši sa väčšinou nepečie a jeho východiskovými ingredienciami sú fazuľa, ryža a cukor, teda suroviny rastlinného pôvodu. Názov zahŕňa ako známe, bežné sladkosti ako moči, daifuku, dango, dorajaki, taijaki, či sladkosti modelované z hmoty nerikiri / konaši. Tu už ide o luxusnejší typ cukroviniek, ktoré môžete vidieť servírované pri čajovom obrade. 

O lektorke

Klára Poskočilová vyštudovala odbor stavebný inžinier na ČVUT, dnes pracuje v architektonickom ateliéri Jakub Cigler Architekti v Prahe. K japonskej kultúre inklinovala už od detstva. Zaujíma sa o ručné práce vrátane japonských výtvarných techník. V roku 2009 sa zoznámila s japonskými tradičnými cukrovinkami wagaši a prvá ochutnávka bola hlavným impulzom na začiatok štúdia japonského jazyka i tohto umenia. V počiatočnom období sa formou samoštúdia snažila zorientovať vo výrobných postupoch, zabezpečení základných surovín a adaptovať pôvodné postupy výroby na prostredie svojej domovskej krajiny. Ďalšou kapitolou bolo uchopenie vlastnej prezentácie wagaši v Českej republike, pretože to je ako väčšina tradičných japonských disciplín úzko späté s premenami ročných období, súvisiacimi u nás neznámymi sviatkami, japonskou symbolikou, ale predovšetkým s kultúrnym konceptom čajového obradu. V súčasnej dobe prezentuje wagaši ako spôsob vnímania krásy všetkými zmyslami, pre ktorý je inšpirácia Japonskom úplne zásadná. Hĺbka zážitku priebehu roka aj cyklov života je skrz nich výborne dostupná aj nám, Európanom. 

Prihlásenie sa 

cmk@snm.sk 

Vstup

Voľný 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt