Týždeň vedy a techniky v Prírodovednom múzeu

od 7. 11. 2023, 10:00 do 9. 11. 2023, 17:30

Týždeň vedy a techniky v Prírodovednom múzeu

Prírodovedné múzeum SNM sa už tradične zapája do „Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2023“, v dopoludňajších hodinách to budú zaujímavé aktivity a prednášky určené predovšetkým školám, v podvečerných hodinách prírodovedné prednášky pre širokú verejnosť na zaujímavé a aktuálne témy; vstup na podujatia Týždňa vedy a techniky je voľný;  PM-SNM na Vajanského nábreží.

Oživené podzemie Malých Karpát
7. 11. 2023 o 10:00 h pre školy a 17:30 h pre verejnosť

Prednáša: Doc. RNDr. Andrej Mock, PhD., Katedra zoológie, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Výskumu jaskynných živočíchov a podzemným ekosystémom sa venuje približne 25 rokov.

Malé Karpaty sú hojne navštevované pohorie; južné časti sú priamo súčasťou Bratislavy. Nie každý ale vie, že je tu mnoho jaskýň rôzneho veku, pôvodu a rozmerov. Speleológovia ich dnes evidujú vyše tristo a viacero z nich dosahuje dĺžku niekoľko stovák až tisícok metrov. Jaskyne, štôlne, pramene, lomy, bagroviská sú miesta, kde sa dostáva človek do podzemia a môže skúmať aj zvláštne živé organizmy, ktoré tu žijú. Pod lampou občas býva tma a platí to aj pre poznanie podzemného života Malých Karpát, ktoré skúmajú biológovia (biospeleológovia) až v ostatných rokoch... V prednáške si priblížime špecifiká podzemných biotopov a organizmov „večnej“ tmy. Do malokarpatských hlbín nazrieme očami biológa.

Ako sa rastliny naučili zvádzať
8. 11. 2023 o 10:00 h pre školy

Prednáša: Ing. Mgr. Eva Zahradníková, PhD., Katedra botaniky Prírodovedeckej fakulty UK, Bratislava

Pri rozmnožovaní ide väčšinou o jedno: dostať samčie pohlavné bunky k samičím. Stratégia, ako to dosiahnuť, môže zahŕňať imponovanie samičke, ako to vidíme napríklad u pávov. U rastlín prenos pohlavných buniek kedysi zabezpečovala voda, no potom, čo sa dostali na súš, sa všetko zmenilo. Keďže sa nemôžu presúvať, potrebujú s týmto prenosom pomoc. Tak vznikol "páví chvost" rastlín - kvet. Nie je však určený na imponovanie vlastnému druhu, ale niekomu úplne inému - opeľovačom. V prednáške sa dozviete viac o tomto fascinujúcom vzťahu medzi (prevažne) hmyzom a rastlinami, ktorý sa vyvíjal milióny rokov a viedol k úžasnej rozmanitosti farieb a tvarov kvetov.

Ako sa dá študovať neutrínová fyzika bez neutrín?

9. 11. 2023 o 10:00 h pre školy a 17:30 h pre verejnosť

Prednáša: RNDr. Miroslav Macko, PhD, Ústav technické a experimentálni fyziky, České vysoké učení technické v Praze; SuperNEMO

Neutrínova fyzika získala na dôležitosti v priebehu niekoľko posledných dekád. V posledných rokoch sa stala jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcim odborom časticovej fyziky. Neutríno je pravdepodobne nejzáhadnejšou doteraz objavenou časticou. Ešte stále nepoznáme hodnotu hmotnosti tejto častice. Jednou z metód, ktorou je možné zmerať hmotnosti neutrín je hľadanie veľmi vzácneho procesu – bezneutrínového dvojitého beta rozpadu. Prednášajúci je členom kolaborácie SuperNEMO, ktorá sa snaží hľadať tento zriedkavý process v podzemnom laboratóriu v Modane v srdci francúzsko - talianských Álp. Prezentácia bude zameraná na úplne základy neutrínovej fyziky a históriu neutrín. V krátkosti bude predstavený experiment SuperNEMO. Na záver budú v krátkosti predstavené aj ukážky konkrétných projektov (konštrukcia detektora, dátová analýza, simulácie), na ktorých náš mladý tím z ÚTEF ČVUT v Praze pracuje v rámci kolaborácie.

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt