Geológia a jej význam pre spoločnosť

od 14. 3. 2024 do 12. 5. 2024

Geológia a jej význam pre spoločnosť

Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum (SNM – PM) v spolupráci so Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra otvorilo novú výstavu s názvom Geológia a jej význam pre spoločnosť.

Možno si to ani neuvedomujeme, ale každodenný život človeka je od práce geológa priamo závislý. Bez nerastných surovín by neboli mobilné telefóny a počítače, nestavali by sa domy či cesty. Nevedeli by sme, kde budovať termálne kúpalisko, kde realizovať vrt na vodu, kde raziť tunel alebo kde pre nevhodné podložie radšej nič nestavať. Práca geológa je taká širokospektrálna a pritom pre väčšinu ľudí neznáma.

Primárnym cieľom výstavy je priblížiť publiku rôznorodosť a dôležitosť geologickej služby pre spoločnosť. Návštevník si môže na viac ako tridsiatich plagátoch podrobne preštudovať prácu všetkých oddelení Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, zoznámiť sa s mapovým portálom či inými webovými službami ŠGÚDŠ, ako aj preštudovať si literatúru z jeho vydavateľstva. Výstavu dopĺňa mikroskopický kútik a jedinečné kusy minerálov a skamenelín z depozitárov SNM – PM. Návštevníci si môžu oddýchnuť pri videu dokumentujúcom prácu geológov v teréne a laboratóriu.

Potrvá ešte
24 dní

 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt