„...zložil som báseň...“ Pamätná výstava Imre Madácha

od 25. 1. 2023 do 31. 7. 2024

„...zložil som báseň...“ Pamätná výstava Imre Madácha

Vážení návštevníci,
oznamujeme vám, že výstava „...zložil som báseň...“, bude z technických príčin zatvorená do 19. 4. 2023. 
Ďakujeme za pochopenie a ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.
Slovenské národné múzeum v spolupráci so SNM – Múzeom kultúry Maďarov na Slovensku a Občianskym združením Tradície a hodnoty otvoria 25. januára 2023 o 15.00 h výstavu k 200. výročiu narodenia maďarského spisovateľa Imre Madácha. Výstava bude otvorená pre verejnosť v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží  v Bratislave, až do roku 2024.

Výstavný projekt, ktorý slávnostne otvára pamätný rok venovaný tejto významnej osobnosti maďarskej kultúry, vychádza z Madáchovho najvýznamnejšieho diela – dramatickej poézie –Tragédia človeka, ktorú začal písať 17. februára 1859 v Dolnej Strehovej vo vtedajšom Uhorsku a postupne bola preložená do 40 jazykov sveta. Na pozadí dejín Európy a sklamania v revolučných rokoch 1848 – 1849 tu vyjadril márnosť morálneho pokroku či akéhokoľvek boja o slobodu.  

Cieľom tejto netradičnej, výtvarne avantgardnej výstavy, 
je predstaviť nielen autora, ale práve Tragédiu človeka, okolnosti jej vzniku a jej následný samostatný život ako diela. Projekt ho interpretuje v rôznych žánroch, zobrazeniach a materiáloch tak, aby ho čo najviac priblížil rôznym skupinám návštevníkov. K pätnástim obrazom Tragédie človeka vzniklo postupom času množstvo ilustrácií, z ktorých autori zostavili grafický materiál ako podklad. Súčasťou výstavy je aj projekcia jedného z diel súčasného autora Endre Koroncziho – 15 obrazov z Ploubuter parku, vytvorené priamo pre tento projekt. pre túto výstavu. Svojou koncepciou na Tragédiu človeka nadväzuje tak, že každá sekunda filmového spracovania jednotlivých obrazov zodpovedá jednému veršu drámy. Paralela vetra a idey, pádu či vzletu bytosti a ducha vo filme poskytuje možnosť vžiť sa do drámy Madáchovho človeka v zrkadle súčasnosti

Výstava v troch jazykoch so svojou interaktívnou a edukatívnou líniou má ambície zvýšiť povedome verejnosti o význame Madáchovho celoživotného diela, popularizáciu literatúry, histórie a výtvarného umenia pomocou moderných múzejných nástrojov a aktivizáciu návštevníkov.

Tlačová správa 

Potrvá ešte
420 dní

Otváracie hodiny
Otvorené denne okrem pondelka od 9.00 – 17.00 h, posledný vstup 16.30 h

Vstupné
Podľa cenníka Prirodovedného múzea SNM

 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt