„...zložil som báseň...“ Pamätná výstava Imre Madácha

od 25. 1. 2023 do 31. 7. 2024

„...zložil som báseň...“ Pamätná výstava Imre Madácha

Slovenské národné múzeum v spolupráci so SNM – Múzeom kultúry Maďarov na Slovensku a Občianskym združením Tradície a hodnoty otvoria 25. januára 2023 o 15.00 h výstavu k 200. výročiu narodenia maďarského spisovateľa Imre Madácha. Výstava bude otvorená pre verejnosť v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží  v Bratislave, až do roku 2024.

Výstavný projekt, ktorý slávnostne otvára pamätný rok venovaný tejto významnej osobnosti maďarskej kultúry, vychádza z Madáchovho najvýznamnejšieho diela – dramatickej poézie –Tragédia človeka, ktorú začal písať 17. februára 1859 v Dolnej Strehovej vo vtedajšom Uhorsku a postupne bola preložená do 40 jazykov sveta. Na pozadí dejín Európy a sklamania v revolučných rokoch 1948 – 1949 tu vyjadril márnosť morálneho pokroku či akéhokoľvek boja o slobodu.  

Cieľom tejto netradičnej, výtvarne avantgardnej výstavy, 
je predstaviť nielen autora, ale práve Tragédiu človeka, okolnosti jej vzniku a jej následný samostatný život ako diela. Projekt ho interpretuje v rôznych žánroch, zobrazeniach a materiáloch tak, aby ho čo najviac priblížil rôznym skupinám návštevníkov. K pätnástim obrazom Tragédie človeka vzniklo postupom času množstvo ilustrácií, z ktorých autori zostavili grafický materiál ako podklad. Súčasťou výstavy je aj projekcia jedného z diel súčasného autora Endre Koroncziho – 15 obrazov z Ploubuter parku, vytvorené priamo pre tento projekt. pre túto výstavu. Svojou koncepciou na Tragédiu človeka nadväzuje tak, že každá sekunda filmového spracovania jednotlivých obrazov zodpovedá jednému veršu drámy. Paralela vetra a idey, pádu či vzletu bytosti a ducha vo filme poskytuje možnosť vžiť sa do drámy Madáchovho človeka v zrkadle súčasnosti

Výstava v troch jazykoch so svojou interaktívnou a edukatívnou líniou má ambície zvýšiť povedome verejnosti o význame Madáchovho celoživotného diela, popularizáciu literatúry, histórie a výtvarného umenia pomocou moderných múzejných nástrojov a aktivizáciu návštevníkov.

Tlačová správa 

Potrvá ešte
550 dní

Otváracie hodiny
Otvorené denne okrem pondelka od 9.00 – 17.00 h, posledný vstup 16.30 h

Vstupné
Podľa cenníka Prirodovedného múzea SNM

 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt