Identifikačné údaje

Sídlo

Slovenské národné múzeum 
Vajanského nábrežie 2
P. O. BOX 13
810 06 Bratislava 

IČO: 00164721
DIČ: 2020603068 
IČ DPH: SK2020603068