Prípeh modranskej keramiky/The story od Modra Ceramics

maľovaný tanier

anglický text

Výstava keramiky v Nórsku

“Príbeh modranskej keramiky” je názov výstavy, ktorú bude  SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre prezentovať 4. mája 2022 v Telemark múzeu porcelánu v Porsgrunne, v Nórsku. Výstava je súčasťou projektu Deň hliny – Čaro hliny, v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ spolufinancovaného z projektového grantu finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu SR. 

Cieľom výstavy je prezentovať nórskemu publiku pôvodné, tradičné, keramické remeslo z Modry. Chronologicky približuje výrobu keramiky od najstarších čias až po súčasnosť. Jedinečnosť výstavy spočíva v jej prevedení, nakoľko všetky výstavné kusy boli na novo zhotovené v dielňach Slovenskej ľudovej majoliky v Modre podľa historických predlôh. Keramiku  dalo vyrobiť v podniku mesto Modra v spolupráci so SNM-Múzeom Ľudovíta Štúra v Modre. Medzi exponátmi sa nachádzajú hrnčiarske výrobky, reprodukcie tradičnej habánskej keramiky i keramika z Modry medzivojnového obdobia. Možnosť prezentovať svoje výrobky na výstave dostali aj mladí súčasní keramickí tvorcovia, Jakub Liška s keramikou MODRANSKA a Peter Ďureje. 

Výstava v Nórsku potrvá do 15. septembra.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk

Spoločným úsilím k zelenejkonkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. 

Prípeh modranskej keramiky - pozvánka

Fotografia tanieru s červenými kvetmi Fotografia tanieru so žlto-zelenými ornamentmi 

Autor foto: Lucia Mandincová