Vedecká konferencia CSTI 2015

CSTI 2015 Conservation Science, Technology and Industry
obrázok

Slovenské národné múzeum a Slovenská technická univerzita vás pozývajú na vedeckú konferenciu CSTI 2015

Integrácia konzervačnej vedy a technológií do interdisciplinárnej ochrany materiálov a objektov dedičstva

ktorá sa uskutoční
v dňoch 7. – 9. októbra 2015
v SNM – Výstavný pavilón Podhradie
Bratislava, Žižkova 16

Tlačová správa TU. (DOC, 790,5 kB)

(DOC, 790,5 kB)Cieľom konferencie CSTI 2015 s názvom  Integrácia konzervačnej vedy a technológií do interdisciplinárnej ochrany materiálov a objektov dedičstva je prezentovať najnovšie poznatky a pokroky konzervačnej vedy odborníkom ostatných vedných disciplín z oblasti ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva a posilniť interdisciplinárny prístup, komunikáciu a výmenu poznatkov a skúseností pri ochrane dedičstva. 

Konferencia CSTI 2015 nadväzuje na predchádzajúce ročníky konferencií CSTI 2011 (Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva) a CSTI 2013 (Interdisciplinarita vo vedeckomvýskume pri rozvoji ochrany kultúrneho dedičstva).

Pre kvalitatívny pokrok v ochrane kultúrneho dedičstva je nevyhnutná integrácia vied, a teda aj konzervačnej vedy do interdisciplinárnej praxe a posilnenie spolupráce a komunikácie medzi zúčastnenými disciplínami a odborníkmi. V súčasnosti najväčší pokrok a kvalitatívne zmeny prebiehajú práve na rozhraní dosiaľ známych vedných disciplín. 

K programu konferencie

Na konferencii CSTI 2015 budú prezentované príspevky z oblasti konzervačnej vedy, výskumu a praxe ochrany kultúrneho dedičstva. Okrem vedeckých príspevkov bude účastníkom konferencie ponúknutá aj možnosť účasti na odborných diskusiách, prehliadke posterov a prezentácií firiem ponúkajúcich produkty pre ochranu kultúrneho dedičstva. 

Program aj s časovým harmonogramom je zverejnený na stránke http://www.snm.sk/?program-2 .

Termín zasielania prihlášok – predĺžený

V prípade záujmu o pasívnu účasť na konferencii posielajte prihlášku v elektronickej forme na e-mailovú adresu: kabinet@snm.sk najneskôr do 30. septembra 2015.

Prihlášku nájdete TU. (DOC, 31,7 kB)

(DOC, 31,7 kB)Účastnícky poplatok
(poplatok nezahŕňa ubytovanie a stravu účastníkov)

Konferenčný poplatok 50,- €
Účastníci z členských múzeí Zväzu múzeí na Slovensku 25,- €
Študenti vysokých škôl 0,- €

Náklady spojené s účasťou na konferencii hradí vysielajúca organizácia. Organizátori konferencie nezabezpečujú účastníkom ubytovanie, ani stravovanie. Účastnícky poplatok s výnimkou pozvaných prednášajúcich žiadame uhradiť do 10. septembra 2015. 

Číslo účtu: 11466033/0900 (Spoločnosť priemyselnej chémie pri Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, Slovenská sporiteľňa, a.s., Vysoká 57, Bratislava)
IBAN: SK6209000000000011466033
BIC-SWIFT kód: GIBASKBX
Konštantný symbol: 1122 

V správe pre prijímateľa prosíme uviesť meno a priezvisko účastníka, názov organizácie kvôli lepšej identifikácii, za koho je platba uhradená. V prípade problémov s identifikáciou platieb budeme požadovať pri registrácii na konferencii potvrdenie o úhrade platby. 

Od účastníckeho poplatku sú oslobodení študenti vysokých škôl - študenti I., II., a III. stupňa interného vysokoškolského vzdelávania. Študenti (ako ostatní pasívni účastníci) sú povinní poslať vyplnenú prihlášku a poznámkou "študent". Pri registrácii na konferencii predložiť študentský preukaz. 

Informácie pre prezentujúcich 

Dôležité termíny

 • Odovzdanie „PowerPoint“ prezentácie:  najneskôr pri registrácii na konferencii.
 • Termín zaslania/odovzdania  plného textu príspevku do zborníka v elektronickej podobe je 1. októbra 2015 (vo výnimočných prípadoch priamo na konferencii). Príspevky zasielať na adresu:  kabinet@snm.sk.

Prezentácia príspevku
Prezentáciu prosíme pripraviť v programe MS PowerPoint, v časovom rozsahu max. 20 min.

Prezentácia  krátkej informácie
Prezentáciu prosíme pripraviť v programe MS PowerPoint, v časovom rozsahu max. 10 min. 

Poster 

Veľkosť posteru je 95 x 120 cm. Každý poster bude mať pridelené číslo na paneli. Pre zavesenie posterov bude vyhradený čas pred začiatkom konferencie, prosím sledujte aktuálne informácie na webovej stránke.

Plný text príspevku
Šablóna príspevku TU (DOC, 64,0 kB)

Upozornenie 

Žiadame autorov príspevkov dôsledne dodržiavať inštrukcie na písanie príspevku podľa šablóny. Ak autori príspevkov nedodržia inštrukcie, organizátori konferencie si vyhradzujú právo na odmietnutie tohto príspevku. Poznámka: za obsah abstraktu v anglickom jazyku je zodpovedný autor. 

Programový výbor konferencie vyhodnotí  študentské postre a troch najlepších odmení vecnými cenami. 

Garanti konferencie

Čeppan Michal, prof. Ing. CSc., STU - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav prírodných a syntetických polymérov
Podušelová Gabriela, PhDr., Slovenské národné múzeum 

Kontaktné osoby 

Michal Jablonský (STU), michal.jablonsky@stuba.sk
Katarína Vizárová (STU), katarina.vizarova@stuba.sk
Ivana Jurčíková (SNM), kabinet@snm.sk 

Ako sa dostanete na miesto konania konferencie

Výstavný pavilón Podhradie
Žižkova 16, Bratislava

mapa 

Z hlavnej železničnej stanice: 

 1. Zakúpite si prestupný hodinový lístok v hodnote 0,90 €.
 2. Nastúpite na autobus č. 93.
 3. Vystúpite na tretej zástavke „Zochova“.
 4. Nastúpite na autobus č. 31 a na nasledujúcej zástavke (NA ZNAMENIE!) „Chatam Sófer“ vystúpite.
 5. Pokračujete peši smerom k Mostu SNP – (Nový most) smerom späť do mesta po Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu približne 6 minút a potom zabočíte doľava do malej uličky, ktorá vás dovedie na Žižkovu ulicu, kde sa nachádza SNM –  Výstavný pavilón (hneď vedľa vchodu do Archeologického múzea). 

Z hlavnej autobusovej stanice Mlynské nivy: 

 1. Zakúpite si neprestupný 15 minútový lístok v hodnote 0,70 €.
 2. Nastúpite na autobus č. 70 (smer Most SNP – Nový most).
 3. Vystúpite na konečnej (tretej) zástavke „Most SNP“.
 4. Prejdete z pod Mosta SNP (Nový most) cez priechod pre chodcov na nábrežie k Dunaju a pokračujete v proti smere toku Dunaja po nábreží (smerom od centra mesta) k prvému priechodu pre chodcov (približne 6 min.).
 5. Prejdete cez priechod pre chodcov na druhú stranu, obídete budovy a dostanete sa na Žižkovu ul., kde sa nachádza SNM – Výstavný pavilón (hneď vedľa vchodu do Archeologického múzea).

Možnosti ubytovania

Hotel Akademik
Vazovova 1
811 07 Bratislava
Tel.: 0918/664 027
Dopravné spojenie: električky č. 3, 5, 7,11,17, autobusy 39, 41, 59, 94
Vzdialenosť od centra: 10 minút 
Webová stránka hotela

jednolôžková izba – 1 noc/ 35 €
dvojlôžková izba – 1 noc/ 50 €
trojlôžková izba – 1 noc/ 60 € 

Hotel Družba – vysokoškolský internát
Botanická 25
842 14 Bratislava
Recepcia tel.: +421 2 6542 0065, 6029 9111
Webová stránka hotela

jednolôžková izba – 1 noc/ 26,70 €
dvojlôžková izba – 1 noc/ 47,00 €
(V cene ubytovania nie je zahrnutý poplatok mestu, ktorý je 1.65 Euro na osobu a noc.)

Hotel Tatra
Nám. 1 mája 5
811 06 Bratislava
Tel.:  +421 2 592 72 111
Mob.: +421 948 840 441
Web: http://www.hoteltatra.sk, rezervacie@hoteltatra.sk, frontdesk@hoteltatra.sk 

jednolôžková izba –  1 noc /55 € (s raňajkami)
dvojlôžková izba –   1 noc/ 67 € (s raňajkami)
(V cene ubytovania nie je zahrnutý poplatok mestu, ktorý je 1.65 Euro na osobu a noc.) 

Botel Fairway
Nábr. arm. gen. L. Svobodu
811 02 Bratislava, Slovensko
Tel.č.:
+421 2 5441 2090
+421 2 5441 2207
Mail: recepcia@botelfairway.sk 

jednolôžková izba – 1 noc/ 37 €
dvojlôžková izba – 1 noc/ 50 €
Ubytovanie účastníkov nezabezpečujeme. Obracajte sa priamo na konkrétne ubytovacie zariadenia.
Ďalšie možnosti ubytovania nájdete na adrese http://www.bratislavahotels.sk/bratislava_hotel_search.php?gclid=CNSe6cWckKsCFQRYmAodH1apvw alebo http://www.bratislavahotels.com/

Možnosti stravovania

Bevanda River Park – nábrežie Dunaja
Obedové menu od 3,60 € do 4,70 €

Botel Marina – nábrežie Dunaja
Obedové menu 3,90 €

Reštaurácia Prazdroj – Mostová 8 (pri Námestí Ľudovíta Štúra)
Obedové menu 3,95 €

Stravu účastníkom nezabezpečujeme.

Sponzori konferencie

VWR International, s.r.o.
Prievozská 6
821 09 Bratislava
https://sk.vwr.com

VWR

Bruker AXS GmbH
Oestliche Rheinbrueckenstr. 49
76187 Karlsruhe
Nemecko
http://www.bruker-axs.com

Bruker

CHEMMEA spol. s r.o.
Radlinského 27
811 07 Bratislava
http://www.chemmea.sk

chemmea

SANOSIL SK, s.r.o.
Holekova 1
811 04  Bratislava
http://www.sanosil-slovakia.sk

Sanosil

Poštová Banka, a.s.
Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava
http://www.postovabanka.sk

poštová banka

Thermo Sanace s.r.o.
Chamrádova 475/23
718 00 Ostrava – Kunčičky
www.thermosanace.eu

Thermo sanace

KVANT spol. s r.o.
FMFI UK Mlynská dolina
842 48 Bratislava
www.kvant.sk

kvant