Aktuálne výstavy

Remeselné výjavy

Remeselné výjavy od 6. 9. 2019 do 31. 12. 2019

Výstava Remeselné a poľnohospodárske výjavy v keramickom dekóre inštalovaná v Múzeu slovenskej keramickej plastiky v Modre predstavuje tvorbu miestnych keramikov.