Zbierkový fond múzea


Múzeum Červený Kameň spravuje nasledujúce zbierky:

Zbierka nábytku obsahuje rôzne typy stolov, stoličiek, pohovky, postele, vitríny, komody, písacie stoly, zrkadlá, hodiny, ale i kolekcie spální, salónov a iné interiérové doplnky vyrobené z dreva, pochádzajúce zo 16. až 20. storočia. Pozornosť si zaslúži súprava secesnej jedálne a spálne a zbierka talianskeho renesančného nábytku. 

Zbierka porcelánu
, skla a keramiky pozostáva z viac ako 4 500 zbierkových predmetov. Nachádzajú sa v nej jedálenské súpravy, poháre, vázy, svietidlá, španielska majolika, turecká keramika, meissenský porcelán, holíčska fajansa atď.

Zbierka obrazov,
v ktorej nájdete portréty – napr. šľachtické rodové galérie príslušníkov rodov Pálfi, Forgáč, Ziči, Svätojánsky, Esterházi, Migazzi, súbor portrétov príslušníkov husárskeho pluku Rudolfa I. Pálfiho, zbierka obrazov Petra Pálfiho – ale i krajinomaľby, zátišia, historické, sakrálne a mytologické výjavy atď.

Zbierka grafík
so sériami grafických listov so žánrovými výjavmi, vedutami, skicami a akvarelmi grófa Petra Pálfiho.

Zbierka plastík
obsahuje najmä sakrálne plastiky pochádzajúce zo sakrálnych objektov, ale aj busty panovníkov a iných osôb.

Zbierka zbraní
obsahuje chladné, palné i žrďové zbrane, vrátane orientálnych (turecké handžáre a jatagány).

Zbierka textilu
obsahuje predovšetkým orientálne koberce, výšivky a vojenské uniformy, ale aj úžitkové textílie dennej potreby. Medzi najvýznamnejšie radíme dva ručne tkané gobelíny z prelomu 16. a 17. storočia, ktoré môžete vidieť na muzeálnom okruhu. Gobelín s názvom Obliehanie pevnosti pochádza z kaštieľa v Budmericiach, gobelín z mytologického cyklu Faeton bol súčasťou interiérového zariadenia kaštieľa v Stupave.

Zbierka archívnej povahy
, v ktorej sú uložené najmä súkromné fotografie pálfiovskej rodiny, ale i fotografie príslušníkov iných šľachtických rodín.

Zbierka kovov
obsahuje lustre, svietidlá a svietniky, príbory, podnosy a iné jedálenské náčinie, dózy a hygienické nádoby každodennej potreby.

Zbierka rôznych zbierkových premetov
, do ktorej sú zaradené predmety rozličného charakteru, napr. upomienkové predmety, ťažidlá, vejáre, drevené medovníkové formy, rôzne kuriozity alebo poľovnícke trofeje.

Knižnica historických kníh
, ktorú tvorí viac ako 14 200 kníh pochádzajúcich predovšetkým z majetku Pálfiovcov, ktorí žili na hrade Červený Kameň (2 580 kníh), ale aj z majetku ďalších šľachtických rodov, ktoré do roku 1945 obývali viaceré kaštiele na území Slovenska, napr. Pálfiovcov zo Smoleníc, Zičiovcov z Voderád, rodu Oldenburg z Brodzian, kniežacej rodiny Odescalchi, Chotekovcov z kaštieľa v Dolnej Krupej, Esterháziovcov z Bernolákova alebo rodiny Steiger z Hajnej Novej Vsi. Najviac kníh bolo vydaných v 19. storočí, no knižnica obsahuje aj knihy vydané v 16., 17., 18. a 20. storočí. Momentálne sa celý knižničný fond digitálne spracováva.