Kontakty


Sídlo:
SNM – Múzeum Červený Kameň
Hrad Červený Kameň
900 89 Častá 

Kontakt:
Pokladňa (informácie):

email:  objednavkymck@gmail.com
telefón: +421 33 245 51 03

Sekretariát:
email: hradcervenykamen@snm.sk
telefón: +421 33 690 58 05

PhDr. Ing. Jaroslav Hájiček
riaditeľ
sídlo: Múzeum Červený Kameň
900 89 Častá
e-mail: riaditelmck@gmail.com
telefón:+421 33 690 58 06
mobil: +421 905 451 759

Mgr. Ivana Janáčková
zástupkyňa
sídlo:   Hrad Červený Kameň, 900 89 Častá
e-mail: ivana.janackova@snm.sk
telefón:  +421 33 245 91 28
VoIP:      359 128

Kontakty na zamestnancov

Ďalšie objekty múzea