Kontakty

     

PhDr. Ing. Jaroslav Hájiček
riaditeľ

sídlo:   Múzeum Červený Kameň
             900 89 Častá
e-mail: riaditelmck@gmail.com
telefón:+421 33 690 58 06
mobil:  +421 905 451 759
   

 


 

 

Mgr. Ivana Janáčková
zástupkyňa

sídlo:   Hrad Červený Kameň
           900 89 Častá
e-mail: ivana.janackova@snm.sk
telefón:  +421 33 245 91 28
VoIP:      359 128


Sekretariát:
email: hradcervenykamen@snm.sk
telefón: +421 33 690 58 05


Pokladňa:
email:  objednavkymck@gmail.com
telefón
: +421 33 245 51 03


Kontakty na zamestnancov


Sídlo múzea:
SNM-Múzeum Červený Kameň
Hrad Červený Kameň
900 89 Častá