Kontakty

Sídlo 

SNM – Múzeum Červený Kameň
Hrad Červený Kameň
900 89 Častá 

Kontakt 

Pokladňa (informácie) 

email:  objednavkymck@snm.sk
telefón: +421 33 245 51 03 

Sekretariát 

email: sekretariatmck@snm.sk
telefón: +421 33 690 58 05 

Mgr. Ivana Janáčková 

riaditeľka 

sídlo: Múzeum Červený Kameň
900 89 Častá
e-mail: ivana.janackova@snm.sk
telefón: +421 33 245 91 28
VoIP: 359 128

Kontakty na zamestnancov
Ďalšie objekty múzea