Informácie pre návštevníkov


Návštevný poriadok SNM – MŽK – Múzea holokaustu (PDF, 491,7 kB)

Prístup pre ZŤP
SNM – MŽK – Múzeum holokaustu má prístup aj pre ZŤP návštevníkov. 

Voľná nedeľa
V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. Prvý voľný (bezplatný) vstup sa uskutoční dňa 07. júna 2020.