Informácie pre návštevníkov


SNM – MŽK, Múzeum holokaustu má prístup aj pre ZŤP návštevníkov.