Informácie pre návštevníkov


SNM-MŽK-Múzeum holokaustu má prístup aj pre ZŤP návštevníkov.