Alojz Tichý: Paleta umelca

od 25. 6. 2010 do 20. 8. 2010

Slovenské národné múzeum – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre si výstavou z tvorby pripomína 110. výročie narodenia ALOJZA TICHÉHO. Vystavené umelecké diela pochádzajú zo zbierok súkromných majiteľov. Výstava potrvá do 20. augusta vo výstavnej sieni Múzea Ľ. Štúra v Modre.

Alojz Tichý sa narodil v roku 1900 v obci Horní Nemčí pri Slavkove. V roku 1919 prišiel do Modry a stal sa študentom Masarykovho I. Štátneho československého učiteľského ústavu. V Modre sa neskôr oženil s Libušou Pridalovou, mali troch synov. Pôsobil na Evanjelickej dievčenskej meštianskej škole ako správca a tiež učiteľ matematiky a kreslenia. Patril medzi tých, ktorí sa v roku 1944 zaslúžili o záchranu židovských dievčat ukrytých v škole. Zúčastnil sa bojov v SNP a koncom roka 1944 bol zajatý pri Balážoch a transportovaný do dôstojníckeho zajateckého tábora v nemeckom Altenburgu. Po vojne žil v Bratislave, kde aj zomrel. Vzťah k umeniu a láska k maľovaniu patrili k jeho životu, čoho dôkazom je aj množstvo zachovaných výtvarných diel.