Prevraty

od 15. 11. 2019 do 29. 11. 2019


SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra a Štátny archív v Bratislave, archív Modra pripravili spoločnú výstavu k výročiam politických udalostí s názvom Prevraty: Stáli pri zrode Československa pri príležitosti 101. výročia vzniku Československej republiky a
Nežná v Modre pri príležitosti 30. výročia nežnej revolúcie. 

Otvorenie výstavy: utorok, 19. november 2019 o 16.00 
Výstava potrvá do 29. novembra 2019 
Fotografia: Dr. Vavro Šrobár na slávnosti pomenovania učiteľského ústavu v Modre po T. G. Masarykovi v okóbri 1919