Nedeľa s Ľudovítom Štúrom

od 30. 10. 2019, 09:15 do 2. 11. 2019, 09:15


Milí priatelia,
pozývame Vás na nedeľné popoludnie na tému

Zopár nedopovedaných epizód zo života Ľudovíta Štúra s Karolom Kantekom, 
v nedeľu, 3. novembra 2019 o 17.00 hod.
vo výstavnej sieni Múzea Ľudovíta Štúra, Štúrova 84, Modra

Karol Kantek sa zaoberá dejinami malokarpatského regiónu, najmä jeho osobností. Podrobným pátraním sa snaží vyniesť na svetlo sveta doteraz neznáme či zabudnuté fakty, čím pomáha zapĺňať biele miesta v mozaike lokálnych i národných dejín. Je spoluautorom monografie o Jozefovi Hajnócim Uhorská rapsódia, v odborných časopisoch publikoval príspevky o Franzovi Raffelspergerovi, Kostovi Kostićovi, Ľudovítovi Štúrovi a ďalších.